Druk 3D FDM

Technologia FDM (Fused Deposition Modeling) jest rozwijana od początku lat 90tych. Od samego początku jej istnienia, główną zaletą było stosun

kowo tanie budowanie prototypów z inżynieryjnych, rodzimych tworzyw sztucznych takich jak: ABS, PC, PC-ABS, ASA, PEI, PLA przez co uzyskiwano charakterystykę mechaniczną detali zbliżoną do modeli formowanych wtryskowo.

Główne zalety technologii FDM/FFF

  • wysoka udarność budowanych detali,
  •  własności elastyczne bliskie materiałom docelowym stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych, rozpuszczalny materiał podporowy,
  • szybkie tempo budowania pojedynczych detali i małe straty materiałowe,
  • wysokowytrzymałe materiały odporne na wysoką temperaturę,
  • wysoka dokładność wymiarowa nawet dla bardzo dużych detali powyżej 500 mm rzędu +/-0,15 do +/-0,3 mm w zależności od geometrii i sposobu ułożenia w komorze roboczej
  • możliwość pracy w warunkach biurowych,
  • brak skomplikowanego postprocesingu.