Druk 3D

Drukujemy w technologiach FDM,SLS oraz SLA oferujemy szeroki wybór materiałów i kolorów

FDM – Fused Deposition Modeling

 

Technologia FDM (Fused Deposition Modeling) jest rozwijana od początku lat 90tych. Od samego początku jej istnienia, główną zaletą było stosunkowo tanie budowanie prototypów z inżynieryjnych, rodzimych tworzyw sztucznych takich jak: ABS, PC, PC-ABS, ASA, PEI, PLA przez co uzyskiwano charakterystykę mechaniczną detali zbliżoną do modeli formowanych wtryskowo.

Główne zalety technologii FDM/FFF

 • wysoka udarność budowanych detali,
 •  własności elastyczne bliskie materiałom docelowym stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych, rozpuszczalny materiał podporowy,
 • szybkie tempo budowania pojedynczych detali i małe straty materiałowe,
 • wysokowytrzymałe materiały odporne na wysoką temperaturę,
 • wysoka dokładność wymiarowa nawet dla bardzo dużych detali powyżej 500 mm rzędu +/-0,15 do +/-0,3 mm w zależności od geometrii i sposobu ułożenia w komorze roboczej
 • możliwość pracy w warunkach biurowych,
 • brak skomplikowanego postprocesingu.

 

SLS – Selective Laser Sintering

Technologia SLS (Selective Laser Sintering) jest jedną z najstarszych metod szybkiego prototypownia zaraz obok SLA. Technologia ta jest rozwijana

od ponad 30 lat i obecnie jest najczęściej stosowaną technologią do krótkoseryjnej produkcji technicznych części finalnych z pośród wszystkich metod druku 3D. SLS wykorzystywany do

skomplikowanych geometrycznie detali poliamidowych. produkcji nisko-seryjnej skomplikowanych w niektórych przypadkach jest to cicha konkurencja dla produkcji technicznych elementów z formowania wtryskowego. Coraz więcej firm stosuje SLS jako alternatywę przy krótkich seriach produkcyjnych .

Główne zalety technologii SLS dla produkcji krótkoseryjnej

 • wytrzymałe materiały techniczne (ok. 80-90% wytrzymałości poliamidu PA12 z wtrysku),
 • certyfikacja biozgodności i przydatności do kontaktu z żywnością dla materiału PA 2200,
 • relatywnie niskie koszt materiału i eksploatacji w stosunku do innych technologii druku 3D,
 • rewelacyjna swoboda projektowania z powodu braku konieczności stosowania struktur podporowych,
 • łatwe oczyszczanie detali z niespieczonego proszku,
 • możliwość ponownego użycia niespieczonego proszku,
 • wysoka prędkość pracy przy budowie dużej ilości detali w porównaniu do innych technologii druku 3D,
 • dokładności wymiarowa w praktyce od +/-0,15 dla detali do 100 mm do +/-0,3 dla detali większych w zależności od rodzaju geometrii i ułożenia w komorze roboczej). Przy produkcji seryjnej jednego detalu można zoptymalizować proces i uzyskać dokładności lepsze niż +/-0,1 mm.